PINB dla Miasta Przemyśla

Wersja archiwalna z dnia 03.02.2009
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Podpisał: Rafał Włodek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 4 916
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 03.02.2009
 
wydruk z dnia: 14.07.2020 // bip.mprzemysl.pl