Oferta Pracy

Wersja archiwalna z dnia 20.02.2009

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko :

od inspektora do eksperta nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl

Główne obowiązki :

- przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu

procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego

Inspektora

- załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Wykształcenie :

- co najmniej średnie budowlane

Wymagania konieczne :

- znajomość przepisów Prawa budowlanego

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi komputera

Wymagania pożądane :

- uprawnienia budowlane

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- staranność, rzetelność, obowiązkowość

- umiejętność prawidłowej organizacji pracy

- samodzielność

- prawo jazdy kat B

- operatywność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia :

- kopie uprawnień budowlanych,

- kopia prawa jazdy.Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do: 25. 02. 2009 r.pod adresem :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

ul. Siemiradzkiego 5

37 - 700 PrzemyślInne informacje :

Stanowisko zostanie określone w zależności od kwalifikacji i stażu pracy osoby zakwalifikowanej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16 ) 678 – 91 – 61


Podpisał: Rafał Włodek
Dokument z dnia: 20.02.2009
Dokument oglądany razy: 1 633
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 20.02.2009
 
wydruk z dnia: 14.07.2020 // bip.mprzemysl.pl