Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Sprawy są przyjmowane:

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. "Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści".

Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów PINB nie udziela odpowiedzi.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 882
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 21.06.2017
 
wydruk z dnia: 5.07.2022 // bip.mprzemysl.pl