mapa strony   |   kontakt   |

Archiwalne Oferty Pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista ds inspekcji i orzecznictwa ogłoszenie o naborze nr 93472 z dnia 23.102.2022 r.

https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/przemysl/starszy-specjalista,93472,v7

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista ds inspekcji i orzecznictwa ogłoszenie o naborze nr 74340 z dnia 12.02.2021 r.
https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/przemysl/starszy-specjalista,74340,v7

referent ds egzekucji administracyjnej i archiwum ogłoszenie o naborze nr 74346 z dnia 12.02.2021 r.
https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/przemysl/referent,74346,v7

Tekst wyżej wymienionego ogłoszenia znajduje się w załączniku jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

----------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszego specjalisty - umowa na zastępstwo ogłoszenie o naborze nr 57144 z dnia 09.11.2019 r. https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/przemysl/starszy-specjalista,57144

Tekst wyżej wymienionego ogłoszenia znajduje się w załączniku jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

-------------------------------------------------------------------

19.07.2019 REFERENT DO SPRAW EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I ARCHIWUM

-------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko :

od inspektora do eksperta nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl

Główne obowiązki :

- przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu

procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego

Inspektora

- załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Wykształcenie :

- co najmniej średnie budowlane

Wymagania konieczne :

- znajomość przepisów Prawa budowlanego

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi komputera

Wymagania pożądane :

- uprawnienia budowlane

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- staranność, rzetelność, obowiązkowość

- umiejętność prawidłowej organizacji pracy

- samodzielność

- prawo jazdy kat B

- operatywność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia :

- kopie uprawnień budowlanych,

- kopia prawa jazdy.Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do: 25. 02. 2009 r.pod adresem :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

ul. Siemiradzkiego 5

37 - 700 PrzemyślInne informacje :

Stanowisko zostanie określone w zależności od kwalifikacji i stażu pracy osoby zakwalifikowanej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16 ) 678 – 91 – 61


-------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko :

od inspektora do eksperta nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Przemyśl

Główne obowiązki :

- przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu

procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego

Inspektora

- załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane

Wykształcenie :

- co najmniej średnie budowlane

Wymagania konieczne :

- znajomość przepisów Prawa budowlanego

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi komputera

Wymagania pożądane :

- uprawnienia budowlane

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- staranność, rzetelność, obowiązkowość

- umiejętność prawidłowej organizacji pracy

- samodzielność

- prawo jazdy kat B

- operatywność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia :

- kopie uprawnień budowlanych,

- kopia prawa jazdy.Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do: 25. 02. 2009 r.pod adresem :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

ul. Siemiradzkiego 5

37 - 700 PrzemyślInne informacje :

Stanowisko zostanie określone w zależności od kwalifikacji i stażu pracy osoby zakwalifikowanej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16 ) 678 – 91 – 61


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 653
Opublikował: Jerzy Misiura
Publikacja dnia: 21.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl