mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uzupełnienia ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6, usytuowanego na terenie działki nr 1138 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 6 - zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej, przechodzącej pod budynkiem garażowym (w rejonie garaży 8 i 9), usytuowanym na terenie działki nr 1853 obr. 207 oraz przez teren działki nr 1851 obr. 207 przy ul. Leszczyńskiego, obsługującej nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 9, 11 i 13 w Przemyślu.

Pobierz Leszczyńskiego, Łukasińskiego - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty 6.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 9.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty 6.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 69B, usytuowanego na terenie działki nr 1549 obr. 207 przy ul. Słowackiego w Przemyślu - w zakresie konstrukcji budynku i przewodów kominowych.

Pobierz Słowackiego 69B - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej, przechodzącej pod budynkiem garażowym (w rejonie garaży 8 i 9), usytuowanym na terenie działki nr 1853 obr. 207 oraz przez teren działki nr 1851 obr. 207 przy ul. Leszczyńskiego, obsługującej nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 9, 11 i 13 w Przemyślu.

Pobierz Leszczyńskiego, Łukasińskiego - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wolno stojącego komina, usytuowanego na terenie działki nr 1090 obr. 207 przy ul. Hausera 4 w Przemyślu.

Pobierz Hausera 4 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty 5.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 8.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty 5.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty 4.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty 4.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 7.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie działki nr 2518 obr. 202 przy ul. Focha 5 w Przemyślu.

Pobierz Focha 5 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego trzonu kominowego w pionie lokali mieszkalnych nr 3 i 7, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14, usytuowanym na terenie działki nr 756/2 obr. 207 przy ul. Franciszkańskiej w Przemyślu.

Pobierz Franciszkańska 14 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku garażowo - gospodarczego, zlokalizowanego na działce nr 273 obr. 202 przy ul. Sobieskiego w Przemyślu

Pobierz Sobieskiego 35 - zaproszenie do złożenia oferty 2 (budynek garażowo-gospodarczy).pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego garażu o konstrukcji stalowej, zlokalizowanego na działce nr 273 obr. 202 przy ul. Sobieskiego w Przemyślu.

Pobierz Sobieskiego 35 - zaproszenie do złożenia oferty 2 (garaż o konstrukcji stalowej).pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej prawidłowości realizacji oraz możliwości dalszego użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki 1283 obr. 201 (poprzednio działka nr 96 obr. 22) przy ul. Drzymały 9a w Przemyślu.

Pobierz Drzymały 9a - Zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty nr 6.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej prawidłowości samowolnie wykonanych robót budowlanych, związanych z wykonaniem kominka na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 3, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 58 przy ul. Dworskiego w Przemyślu, w przedmiocie jakości wykonanych robót budowlanych, parametrów technicznych, prawidłowości podłączenia kominka do istniejącego przewodu kominowego oraz poprawności wentylacji.

Pobierz Dworskiego 58-3 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 6.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej Hawajski==

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - zapytanie ofertowe nr 5.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty nr 5.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 39 usytuowanym na terenie działki nr 469 obr. 207 przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu.

Pobierz Czarnieckiego 39 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych wraz z urządzeniami grzewczymi w budynku mieszkalno - usługowym nr 1, zlokalizowanym na działce nr 1149 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

Pobierz Grodzka 1 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiOgłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach wykonania zastępczego.

Pobierz Grażyny 3 - ogłoszenie wykonanie zastępcze nr 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 26, usytuowanego na terenie działki nr 1840 obr. 207 przy ul. Tarnawskiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji kanalizacyjnej.

Pobierz Tarnawskiego 26 - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 przy ul. Smolki w Przemyślu zlokalizowanym na terenie działki nr 1004 obr. 207.

Pobierz Smolki 28 - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6, usytuowanego na terenie działki nr 1138 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 6 - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty 4.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 11, usytuowanego na terenie działki nr 1715 obr. 207 przy ul Głowackiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji wewnętrznych.

Pobierz Głowackiego 11 - Zaproszenie do złożenia oferty 4.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 4.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 26, usytuowanego na terenie działki nr 1840 obr. 207 przy ul. Tarnawskiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji kanalizacyjnej.

Pobierz Tarnawskiego 26 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6, usytuowanego na terenie działki nr 1138 obr. 207 przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Pobierz Grodzka 6 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 przy ul. Smolki w Przemyślu zlokalizowanym na terenie działki nr 1004 obr. 207.

Pobierz Smolki 28 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22, usytuowanym na terenie działki nr 985 obr. 207 przy ul. Smolki w Przemyślu.

Pobierz Smolki 22 - Zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 11, usytuowanego na terenie działki nr 1715 obr. 207 przy ul Głowackiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji wewnętrznych.

Pobierz Głowackiego 11 - Zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 3.pdf

Autor: Maciej HawajskiOgłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach wykonania zastępczego.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Grażyny 3 - ogłoszenie wykonanie zastępcze nr 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiOgłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach wykonania zastępczego.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Grażyny 3 - ogłoszenie wykonanie zastępcze.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 11, usytuowanego na terenie działki nr 1715 obr. 207 przy ul Głowackiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji wewnętrznych.

Pobierz Głowackiego 11 - Zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu tarasu nad budynkiem usługowym nr 16, usytuowanym na terenie działki nr 716 obr. 207 przy ul. Ratuszowej w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Ratuszowa 16 - zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 47, usytuowanym na terenie działki nr 1085 obr. 207 przy ul. Dworskiego w Przemyślu.

Pobierz http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Dworskiego 47 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 11, usytuowanego na terenie działki nr 1715 obr. 207 przy ul Głowackiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji wewnętrznych.

Pobierz Głowackiego 11 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22, usytuowanym na terenie działki nr 985 obr. 207 przy ul. Smolki w Przemyślu.

Pobierz Smolki 22 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22, usytuowanym na terenie działki nr 985 obr. 207 przy ul. Smolki w Przemyślu.

Pobierz Smolki 22 - Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Autor: Maciej HawajskiZaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22, usytuowanym na terenie działki nr 985 obr. 207 przy ul. Smolki w Przemyślu.

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty Smolki 22 w Przemyślu.pdf

Autor: Katarzyna Żyro-TurczyńskaPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maciej Hawajski
Dokument z dnia: 23.05.2024
Dokument oglądany razy: 2 043
Opublikował: Jerzy Misiura
Publikacja dnia: 23.05.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl