mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnianie informacji

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), informacja publiczna będąca w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 685
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 21.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl